Επικοινωνία

Μπορείτε να μοιραστείτε απορίες, προβλήματα, λύσεις με την ελληνική κοινότητα χρηστών μέσα από τη λίστα επικοινωνίας koha-gr.

Για να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της Ελληνικής Κοινότητας Χρηστών του Koha χρησιμοποιήστε τη φόρμα: