Εκπαιδευτικές Δράσεις

Προσπαθούμε να οργανώνουμε και να συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικές δράσεις. Όλες θα αναφέρονται σε αυτή την ενότητα.
Για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις, επικοινωνήστε με την ομάδα διαχειριστών.