Το Koha στην Ελλάδα

Στον παρακάτω χάρτη καταγράφονται οι εγκαταστάσεις Koha στην Ελλάδα.

Ο κάθε τύπος βιβλιοθήκης σημειώνεται με διαφορετικό χρώμα, π.χ. πράσινο οι ακαδημαϊκές, κίτρινο οι δημόσιες, γαλάζιο οι δημοτικές.

Για παρατηρήσεις σχετικά με τον χάρτη, επικοινωνήστε με την ομάδα διαχειριστών.