Μετάφραση

Η δράση μετάφρασης του Koha αφορά τη μετάφραση

  • του περιβάλλοντος Καταλόγου (OPAC),
  • του περιβάλλοντος διαχείρισης και
  • των οδηγιών χρήσης του Koha.

Η μετάφραση πραγματοποιείται μέσα από εξειδικευμένο δικτυακό τόπο (Pootle) και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουv όσοι περισσότεροι γίνεται σε αυτή.

Σχετικές οδηγίες: 1ο webinar για μετάφραση & αναφορά σφαλμάτων (24/04/2020)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια μετάφρασης του Koha, επικοινωνήστε με την ομάδα διαχειριστών της ελληνικής κοινότητας Koha για τον καλύτερο συντονισμό της προσπάθειας.