Κυκλοφορία υλικού : ρυθμίσεις

Με τα νέα δεδομένα και ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών, τα βιβλία που επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη πρέπει να τα απομονώνουμε σε ξεχωριστό χώρο από τους χώρους εργασίας για 72 ώρες. Πώς όμως θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την ροή εργασιών και να γνωρίζουμε πού βρίσκεται το κάθε βιβλίο ανά πάσα στιγμή; Μπορεί να δυσκολευτούμε ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις κρατήσεις των μελών μας.

  • Για τις εκδόσεις του Koha πριν την 19.05 σε αυτή τη διαδικασία θα μας βοηθήσει η ρύθμιση:   Administration > Global System Preferences > Circulation > ReturnToShelvingCart στην οποία θα επιλέξουμε Move.
  • Για τις εκδόσεις του Koha από την 19.05 και μετά η ρύθμιση είναι η: Administration > Global System Preferences > Circulation > UpdateItemLocationOnCheckin. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή θα βρείτε εδώ.

Προαπαιτούμενο είναι να έχουμε προσθέσει την τιμή “Cart” στο Authorized value “Location”. Πηγαίνουμε στο Administration > Authorized values και στο Show category επιλέγουμε το LOC. Κάνουμε κλικ στο New Authorized Value for LOC και προσθέτουμε το Cart.

Στο Authorized value συμπληρώνουμε οπωσδήποτε CART για να το αναγνωρίζει το σύστημα και στο Description δίνουμε μία περιγραφή που θα βοηθήσει εμάς να ξέρουμε που βρίσκεται το βιβλίο, π.χ. Καραντίνα. Στο Description (OPAC) δίνουμε μία περιγραφή που θα φαίνεται στον opac και στα μέλη μας. Θέλουμε να δείξουμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο ναι μεν έχει επιστραφεί στη βιβλιοθήκη αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Η περιγραφή “Καραντίνα”  ίσως τρομάξει αδικαιολόγητα τους χρήστες και η περιγραφή “Cart” δίνει την εντύπωση ότι δεν κάνουμε τη δουλειά μας τόσο γρήγορα όσο πρέπει.  Ίσως η καλύτερη λύση είναι να το αφήσουμε κενό.

Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που κάνουμε επιστροφή κάποιου βιβλίου, αυτό αυτόματα μεταφέρεται στο location “CART” δηλαλή στον χώρο απομόνωσης των βιβλίων.

Τι κάνουμε όμως όταν χρειαστεί να επιστρέψουμε τα βιβλία στα ράφια; Πρέπει να αλλάξουμε το location “CART” στην εγγραφή και να επαναφέρουμε το αρχικό του location. Στα εγχειρίδια του Koha προτείνεται να τρέξουμε κάποια cron jobs τα οποία όμως δεν κάνουν για τη δικιά μας περίπτωση γιατί με το που θα τρέξει το cron job όλα τα βιβλία που βρίσκονται στο location “CART” θα αλλάξουν τοποθεσία ενώ εμείς θέλουμε να αλλάζουν σταδιακά (72 ώρες από την επιστροφή τους). Για αυτό το στάδιο υπάρχουν οι δύο ακόλουθες λύσεις:

Λύση #1: Εγκατάσταση και χρήση του plugin “CartToShelf”.

Θα παίρνετε τα βιβλία που βγαίνουν από την καραντίνα και όπως θα δείτε σε αυτό το βίντεο θα τα σκανάρετε και η τοποθεσία θα αλλάζει αυτόματα στην αρχική.

Θα πρεέπι να έχετε ήδη ενεργοποιήσει το Administration > Global system preferences > Enhanced Content Preferences και να έχετε κάνει όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν τα plugins.

Λύση #2: Θα αλλάζετε την τοποθεσία μέσω του εργαλείου “Batch Item Modification”.

Επειδή για πολλούς μπορεί να είναι δύσκολο έως αδύνατο αυτή τη στιγμή να προσθέσουν ένα νέο plugin, μπορείτε τα βιβλία που βγαίνουν από την καραντίνα να τα χωρίζεται σε στοίβες ανάλογα με την τοποθεσία τους και στη συνέχεια να πηγαίνετε στο Tools > Batch Item Modification όπου:

  1. σκανάρετε τα barcodes τους (αυτά που ανήκουν στην ίδια τοποθεσία την κάθε φορά),
  2. κάνετε κλικ στο Continue,
  3. κάτω από το Edit Items επιλέγετε το Shelving location για αυτά τα βιβλία και τέλος κάνετε click στο Save.