Επιστροφή στις βιβλιοθήκες: πόσα περίπου βιβλία θα μας επιστρέψουν;

Προτού ανοίξουμε τις βιβλιοθήκες για να υποδεχτούμε τα μέλη μας, καλό είναι να ελέγξουμε πόσα βιβλία από τη συλλογή μας είναι δανεισμένα την τρέχουσα στιγμή για να δούμε πόσο χώρο χρειαζόμαστε για την απομόνωση τους και για να οργανώσουμε την επιστροφή τους.
 
Ένας τρόπος για να δούμε πόσα βιβλία είναι δανεισμένα είναι μέσω των SQL Reports. Πηγαίνουμε στο:
 
Reports > Create from SQL >
 
Στο Report name γράφουμε All Checked out Books και στο Report group επιλέγουμε Circulation για να έχουμε τα report μας καλά οργανωμένα. Στο πεδίο SQL κάνουμε copy/paste το ακόλουθο:
SELECT c.date_due, p.surname, p.firstname,
       p.phone, p.email, b.title, b.author,
       i.itemcallnumber, i.barcode, i.location 
FROM issues c
LEFT JOIN items i ON (c.itemnumber=i.itemnumber) 
LEFT JOIN borrowers p ON (c.borrowernumber=p.borrowernumber) 
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber) 
ORDER BY c.date_due ASC
 
Save Report. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Run Report και μας εμφανίζεται ο αριθμός όλων των βιβλίων που είναι δανεισμένα (Total number of results) και λίστα με τα βιβλία και ποιος τα έχει δανειστεί.
Επειδή, σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία υπάρχουν πολλά που δεν θα επιστραφούν ποτέ ή δεν θα επιστραφούν στο άμεσο μέλλον, μπορούμε να περιορίσουμε την αναζήτησή μας στους δανεισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες, δηλαδή στα πιο ενεργά μέλη.
 
Πάλι πηγαίνουμε στο Reports > Create from SQL >
 
Στο Report name γράφουμε Date Wise List of Checked out Books και στο Report group επιλέγουμε Circulation.
Στο πεδίο SQL κάνουμε copy/paste το ακόλουθο:
 
SELECT DATE_FORMAT(c.issuedate, "%d %b %Y %h:%i %p") AS Issue_Date, DATE_FORMAT(c.date_due, "%d %b %Y") AS Due_Date, 
i.barcode AS Barcode,
b.title AS Title,
b.author AS Author, 
p.cardnumber AS Card_No,
p.firstname AS First_Name, 
p.surname AS Last_Name 
FROM issues c 
LEFT JOIN items i ON (c.itemnumber=i.itemnumber) 
LEFT JOIN borrowers p ON (c.borrowernumber=p.borrowernumber) 
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber) 
WHERE c.issuedate 
BETWEEN <<Between Date (yyyy-mm-dd)|date>> AND <<and (yyyy-mm-dd)|date>>  ORDER BY c.issuedate DESC
 
Save report. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Run Report και επιλέγουμε τις ημερομηνίες που επιθυμούμε ώστε να λάβουμε ένα πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα.
 
Από τη στιγμή που γνωρίζουμε πόσα βιβλία αναμένουμε να μας επιστραφούν, αποφασίζουμε πώς θα γίνουν οι επιστροφές στη βιβλιοθήκη μας. Αν πρόκειται για πολύ μεγάλο αριθμό επιστροφών, καλό είναι να τις οργανώσουμε και να μας έρθουν ελεγχόμενα και σταδιακά τα μέλη μας. Διαφορετικά ανοίγουμε και υποδεχόμαστε τα μέλη μας τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
Τα πιο πάνω SQL Statements μαζί με πολλά ακόμα θα τα βρείτε εδώ.