1ο Webinar Μετάφραση & Αναφορά σφαλμάτων (24/4/2020)

Το 1ο webinar σχετικά με τη μετάφραση του Koha στα ελληνικά και την αναφορά σφαλμάτων πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2020.

Το webinar συντόνισε ο Ευγένιος Παπαδόπουλος.

Ενότητα 1: Μετάφραση Koha, Παρουσίαση: Γιώργος Βεράνης
Ενότητα 2: Αναφορά σφαλμάτων, Παρουσίαση Ανδρέας Ρούσσος.