Πρώτα βήματα μετά την εγκατάσταση

2018

24PALC logo

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα, 31/10/2018

Προσυνεδριακό σεμινάριο “Πρώτα βήματα μετά την εγκατάσταση Koha” – Διαφάνειες